OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Juliusz Giertowicz

Imię ojca: Franciszek

Rok urodzenia: 1889

Miejsce urodzenia: Wilno

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Moskwa

Wykształcenie: niższe

Zawód: dyspozytor

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: członek WKP(b) od 1930

Areszt: 27.03.1938

Wyrok: 16.05.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: działalność szpiegowska na rzecz Polski

Śmierć: 26.05.1938

miejscowość: Butowo

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 00.12.1955

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski