OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Jan Gowialis

Imię ojca: Szymon

Rok urodzenia: 1897

Miejsce urodzenia: Proniuny

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: suwalska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Guczkowo

Wykształcenie: niższe

Miejsce pracy - miejscowość: Guczkowo

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 11.02.1938

Wyrok: 16.05.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: działalność szpiegowsko-dywersyjna

Śmierć: 26.05.1938

miejscowość: Butowo

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 00.07.1956

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski