OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Maciej Golc

Imię ojca: Jan

Rok urodzenia: 1887

Miejsce urodzenia: Tomaszów

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: lubelska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Makkawiejewo

Powiat, rejon, ujezd, okręg: karymski

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: czytyjska

Zawód: robotnik

Areszt: 26.01.1938

Wyrok: 14.02.1938

Organ Sądzący: Kolegium Specjalne NKWD ZSRR

Oskarżenie: art. 58-1a kk RFSRR

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 15.05.1938

Rehabilitacja: 04.11.1989

Organ rehabilitujący: Prokuratura Obwodu Czytyjskiego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Czytyjskiego