OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Narcyz Golczewski

Imię ojca: Tadeusz

Rok urodzenia: 1909

Miejsce urodzenia: Osiczka

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: kijowska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Sukowo

Wykształcenie: niższe

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 10.03.1938

Wyrok: 16.05.1938

Organ Sądzący: trójka przy UNKWD Obwodu Moskiewskiego

Oskarżenie: przynależność do Związku Polskich Patriotów

Śmierć: 26.05.1938

miejscowość: Butowo

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 05.09.1960

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski