OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Bronisław Gorodecki

Imię ojca: Mikołaj

Rok urodzenia: 1901

Miejsce urodzenia: Talka

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: puchowicki

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Talka

Powiat, rejon, ujezd, okręg: puchowicki

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Wykształcenie: niepełne podstawowe

Zawód: zwrotniczy

Miejsce pracy - miejscowość: Talka

Areszt: 28.03.1938

Wyrok: 26.04.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 68, 71, 76 kk BSRR - agent polskiego wywiadu, członek organizacji szpiegowsko-dywersyjnej

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 24.05.1938

Rehabilitacja: 31.03.1960

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", KGB RB, 16269-s