OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Jan Delengo

Imię ojca: Józef

Rok urodzenia: 1903

Kraj, republika ZSRR: Polska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Kamień-Rybołow

Powiat, rejon, ujezd, okręg: chankajski

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: ussuryjska

Wykształcenie: średnie

Zawód: wojskowy

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 30.06.1938

Wyrok: 30.12.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD

Oskarżenie: działalność nacjonalistyczna (Polska nacjonalistyczna wspólnota katolicka Dom Polski")

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 15.05.1938

miejscowość: Ussuryjsk

Rehabilitacja: 24.09.1962

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Baza danych o ofiarach represji Kraju Primorskiego, P-15148