OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Józef Dobasiewicz

Imię ojca: Tomasz

Rok urodzenia: 1886

Miejsce urodzenia: Stanisławów

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: warszawska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: nowomiński

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Moskwa

Wykształcenie: niższe

Zawód: palacz

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 21.03.1938

Wyrok: 28.05.1938

Organ Sądzący: trójka przy UNKWD Obwodu Moskiewskiego

Oskarżenie: kontrrewolucyjna esero-bundowska organizacja terrorystyczna

Śmierć: 03.06.1938

miejscowość: Butowo

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 00.02.1956

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski