OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Felicjan Downar

Imię ojca: Ludwik

Rok urodzenia: 1870

Miejsce urodzenia: Aminowicze

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: ihumeński

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Wierchniaja Tawda

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: swierdłowska

Areszt: 07.03.1938

Wyrok: 15.03.1938

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 20.04.1938

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Swierdłowskiego