OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Ambroży Achramowicz

Imię ojca: Paweł

Rok urodzenia: 1869

Miejsce urodzenia: Pogost

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: ihumeński

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Jełowka

Powiat, rejon, ujezd, okręg: wierchnietawdyński

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: swierdłowska

Areszt: 07.03.1938

Wyrok: 15.03.1938

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 20.04.1938

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Swierdłowskiego