OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Jan Babicki

Imię ojca: Piotr

Rok urodzenia: 1910

Miejsce urodzenia: Kozły

Powiat, rejon, ujezd, okręg: borysowski

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Makowe

Powiat, rejon, ujezd, okręg: borysowski

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Wykształcenie: niepełne podstawowe

Zawód: kołchoźnik

Areszt: 10.02.1938

Wyrok: 29.03.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 68, 71, 76 kk BSRR - członek POW, szpiegostwo na rzecz Polski

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 20.04.1938

miejscowość: Mińsk

Rehabilitacja: 30.04.1989

Organ rehabilitujący: Prokuratura Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", KGB RB, 25308-s