OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Grzegorz Żarewski

Imię ojca: Piotr

Rok urodzenia: 1906

Miejsce urodzenia: Armiansk

Kraj, republika ZSRR: Krym

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Moskwa

Wykształcenie: średnie

Zawód: student

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 22.03.1938

Wyrok: 16.05.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR

Oskarżenie: szpiegostwo i działalność terrorystyczna

Śmierć: 26.05.1938

miejscowość: Butowo

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 05.05.1958

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski