OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Stanisław Zaliwako

Imię ojca: Hilary

Rok urodzenia: 1892

Miejsce urodzenia: Garawiec

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: behomelski

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Chatajewiczi

Powiat, rejon, ujezd, okręg: pleszczenicki

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Zawód: kołchoźnik

Areszt: 14.12.1937

Wyrok: 20.04.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 68 kk BSRR - szpiegostwo

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 20.04.1938

miejscowość: Mińsk

Rehabilitacja: 16.07.1963

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", KGB RB, 18776-s