OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Franciszek Zielenko

Imię ojca: Kazimierz

Rok urodzenia: 1899

Miejsce urodzenia: Czerepowszczyzna

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: pleszczenicki

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Czerepowszczina

Powiat, rejon, ujezd, okręg: pleszczenicki

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Zawód: palacz

Areszt: 15.03.1938

Wyrok: 26.05.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 64, 68, 69, art. 72, 76 - agent polskiego wywiadu, członek organizacji kontrrewolucyjnej

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 26.05.1938

miejscowość: Witebsk

Rehabilitacja: 05.11.1964

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", KGB RB, 19068-s