OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Modest Zieliński

Imię ojca: Feliks

Rok urodzenia: 1886

Miejsce urodzenia: Warszawa

Kraj, republika ZSRR: Polska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Moskwa

Wykształcenie: niższe

Zawód: strażak

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 03.03.1938

Wyrok: 28.05.1938

Organ Sądzący: trójka przy UNKWD Obwodu Moskiewskiego

Oskarżenie: kontrrewolucyjna esero-bundowska organizacja terrorystyczna

Śmierć: 03.06.1938

miejscowość: Butowo

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 00.02.1956

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski