OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Eugeniusz Zmaczyński

Imię ojca: Antoni

Rok urodzenia: 1883

Miejsce urodzenia: Tichwin

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: leningradzka

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Załucze

Powiat, rejon, ujezd, okręg: starorusski

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: nowgorodzka

Wykształcenie: średnie

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 23.03.1938

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 12.06.1938

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Nowgorodzkiego