OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Włodzimierz Banasiewicz

Imię ojca: Wojciech

Rok urodzenia: 1877

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: warszawska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Znamienka

Powiat, rejon, ujezd, okręg: minusiński

Kraj, republika ZSRR: Kraj Krasnojarski

Wykształcenie: analfabeta

Areszt: 15.10.1938

Oskarżenie: organizacja kontrrewolucyjna, szkodnictwo

Wyrok: sprawę umorzono z powodu śmierci oskarżonego

Śmierć: 24.05.1939

Rehabilitacja: 24.02.1959

Organ rehabilitujący: Kolegium Sądowe Sądu Najwyższego RFSRR

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Kraju Krasnojarskiego, P-10522