OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Jan Owczarek

Imię ojca: Antoni

Rok urodzenia: 1890

Miejsce urodzenia: Władysław

Kraj, republika ZSRR: Polska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Łohojsk

Powiat, rejon, ujezd, okręg: łohojski

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Wykształcenie: niepełne podstawowe

Zawód: szewc

Areszt: 15.01.1938

Wyrok: 24.03.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 64, 22-68, 71, 76 - członek POW

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 20.04.1938

miejscowość: Mińsk

Rehabilitacja: 20.10.1958

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", KGB RB, 13155-s