OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Stanisław Kasprzycki

Imię ojca: Wincenty

Rok urodzenia: 1909

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: kielecka

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Michalino

Powiat, rejon, ujezd, okręg: lepelski

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Wykształcenie: podstawowe

Zawód: magazynier

Miejsce pracy - rejon: lepelski

Areszt: 08.02.1938

Wyrok: 29.03.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 68 kk BSRR - szpiegostwo na rzecz Polski

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 20.04.1938

Rehabilitacja: 31.08.1989

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", UKGB Obwodu Witebskiego