OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Franciszek Kwiaciński

Imię ojca: Józef

Rok urodzenia: 1899

Miejsce urodzenia: Załazy

Powiat, rejon, ujezd, okręg: behomelski

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Krajcy

Powiat, rejon, ujezd, okręg: behomelski

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Zawód: przewodniczący

Areszt: 00.00.1938

Wyrok: 12.04.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 68, 781 kk BSRR - ageń polskiego wywiadu

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 15.05.1938

Rehabilitacja: 12.10.1960

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", UKGB Obwodu Witebskiego, 10607-P