OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Jan Kisielow

Imię ojca: Jan

Rok urodzenia: 1891

Miejsce urodzenia: Pogost

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: orszański

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Pogost

Powiat, rejon, ujezd, okręg: orszański

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Wykształcenie: niepełne podstawowe

Zawód: cieśla

Miejsce pracy - miejscowość: Orsza

Areszt: 17.12.1937

Wyrok: 19.03.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 58-4-6-9-11 kk RFSRR - działalność szpiegowska

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 20.04.1938

Rehabilitacja: 20.07.1959

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", UKGB Obwodu Witebskiego, 8330-p