Powrót do listy

Włodzimierz Abakanowicz


Abakanowicz

Włodzimierz

Mikołaj

00.00.1910

Lekorszina

czauski

mohylewska

Białoruś

Gubacha

kiziełowski

permska

Polak

Areszt

06.08.1937

Wyrok

21.09.1937

agitacja kontrrewolucyjna, działalność kontrrewolucyjna

najwyższy wymiar kary

Śmierć

27.09.1937

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Permskiego