Powrót do listy

Henryk Koziniec


Koziniec

Henryk

Piotr

00.00.1901

Leningrad

Witebsk

witebski

witebska

Polak

średnie

robotnik

Areszt

18.01.1938

Wyrok

29.03.1938

inne organa władzy

propaganda kontrrewolucyjna 64, 71, art. 72, 76 kkBS

najwyższy wymiar kary

Śmierć

04.04.1938

Rehabilitacja

21.11.1958

Sąd Najwyższy BSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\3849-P