Powrót do listy

Józef Baraniuk


Baraniuk

Józef

Martyn

00.00.1892

Żakli

dudziński

iwanofrankowska

Syropiatka

kormiłowski

omska

Polak

kowal

kołchoz

Areszt

15.02.1938

Wyrok

15.03.1938

trójka przy UNKWD Obwodu Omskiego

art. 58-10-11 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

20.03.1938

Omsk

Rehabilitacja

18.09.1957

prezydium Omskiego Sądu Obwodowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Omskiego\P-6542