Powrót do listy

Włodzimierz Kozłowski


Kozłowski

Włodzimierz

Kazimierz

00.00.1904

Nikołajewski Zawod

irkucka

Bukaczacza

czernyszewski

czytyjska

Polak

główny mechanik

członek WKP(b)

Areszt

09.11.1937

Wyrok

27.12.1937

Komisja NKWD i Prokurator ZSRR

art. 58-7, 58-11 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

13.01.1938

Rehabilitacja

30.05.1959

prezydium Sądu Najwyższego RFSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Czytyjskiego