Powrót do listy

Leontyn Kozłowski


Kozłowski

Leontyn

Ignacy

00.00.1878

Łabejki

połocki

witebska

Tary

tarski

omska

Polak

stróż

Areszt

03.11.1937

Wyrok

17.11.1937

trójka przy UNKWD Obwodu Omskiego

art. 58-10 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

23.11.1937

Tara

Rehabilitacja

20.08.1959

prezydium Omskiego Sądu Obwodowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Omskiego\P-7457