Powrót do listy

Jan Kozyrewski


Kozyrewski

Jan

Adam

00.00.1882

Słoboda

uszacki

witebska

Kazimirowo

uszacki

witebska

Polak

kołchoźnik

Areszt

15.07.1937

Wyrok

20.01.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68, art. 72 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

08.03.1938

Mińsk

Rehabilitacja

22.09.1989

Prokuratura Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\18008-P