Powrót do listy

Józef Kozyrnicki


Kozyrnicki

Józef

Ignacy

00.00.1885

wileńska

omska

Polak

maszynista

Omsk

wykluczony z WKP(b) w związku z aresztowaniem

Areszt

28.03.1938

Wyrok

09.05.1938

Kolegium Specjalne przy NKWD ZSRR

art. 58-6-7-9-11 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

15.05.1938

Omsk

Rehabilitacja

27.08.1957

Trybunał Wojskowy Syberyjskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Omskiego\P-5214