Powrót do listy

Aleksander Kołodziejski


Kołodziejski

Aleksander

Stanisław

00.00.1899

Mieżewo

orszański

Białoruś

Orsza

orszański

witebska

Polak

podstawowe

księgowy

Orsza

Areszt

16.11.1937

Wyrok

07.12.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 58-6 kk RFSRR - szpiegostwo

najwyższy wymiar kary

Śmierć

19.01.1938

Rehabilitacja

02.12.1957

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\7431-p