Powrót do listy

Józef Kondybo


Kondybo

Józef

Adam

00.00.1889

Stajki

mstisławski

mohylewska

Polak

nauczyciel literatury

Smoleńsk

bezpartyjny

Areszt

17.08.1937

Wyrok

21.09.1937

NKWD i Prokurator ZSRR

art. 58 - 4, 10

rozstrzelanie

Śmierć

26.09.1937

Rehabilitacja

18.10.1962

Kolegium Sądowe ds. karnych Sądu Najwyższego RFSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Smoleńskiego\18672-s