Powrót do listy

Wiktor Kąkol


Kąkol

Wiktor

Tomasz

00.00.1894

Rewel

Estonia

Dmitrow

moskiewska

Polak

niższe

mechanik

bezpartyjny

Areszt

20.02.1938

Wyrok

29.07.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

kontrrewolucyjna szpiegowsko-dywersyjna działalność dla rezydenta polskiego wywiadu

Śmierć

10.08.1938

Butowo

Rehabilitacja

04.09.1957

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski