Powrót do listy

Jan Kontrymowicz


Kontrymowicz

Jan

Tomasz

00.00.1901

Tutura

żygałowski

irkucka

Żigałowo

Polak

piśmienny

rachmistrz

bezpartyjny

Areszt

20.11.1937

Wyrok

11.12.1937

trójka przy UNKWD Obwodu Irkuckiego

art. 58-10 kk RFSRR

rozstrzelanie

Śmierć

11.01.1938

Irkuck

Rehabilitacja

10.08.1957

prezydium Irkuckiego Sądu Obwodowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Irkuckiego\5116