Powrót do listy

Jan Barkowski


Barkowski

Jan

Paweł

00.00.1897

lubelska

Murmańsk

leningradzka

Polak

ładowacz

Murmański Port Handlowy

bezpartyjny

Areszt

04.10.1937

Wyrok

09.11.1937

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 19-58-9, 58-6-11 kk RFSRR

Śmierć

15.11.1937

Rehabilitacja

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci: 1937-1938