Powrót do listy

Jan Barkowski


Barkowski

Jan

Paweł

00.00.1897

lubelska

Polska

Murmańsk

Polak

Murmański Port Handlowy

Areszt

06.11.1937

Wyrok

09.11.1937

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-1a-10-11 kk

najwyższy wymiar kary

Śmierć

15.11.1937

Leningrad

Rehabilitacja

10.04.1958

Trybunał Wojskowy Północnego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Murmańskiego