Powrót do listy

Adam Korejbo


Korejbo

Adam

Dominik

00.00.1903

Pieredniaja Kaszira

wołyńska

Ziłowo

czernyszewski

czytyjska

Polak

maszynista

Areszt

17.11.1937

Wyrok

19.12.1937

trójka UNKWD Obwodu Czytyjskiego

art. 58-1a, 58-11 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

13.01.1938

Rehabilitacja

06.06.1959

Kolegium Sądu Najwyższego ZSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Czytyjskiego