Powrót do listy

Piotr Korecki


Korecki

Piotr

Gabriel

00.00.1907

Datynskaja

kowelski

wołyńska

Tatarskaja

omska

Polak

podstawowe

Areszt

19.02.1938

Wyrok

13.03.1938

trójka UNKWD Obwodu Omskiego

agitacja kontrrewolucyjna (art. 58-10 kk RFSRR)

10 lat ITŁ

Łagier

Siewwostłag

magadańska

Śmierć

08.03.1939

Siewwostłag

Rehabilitacja

31.07.1989

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Nowosybirskiego