Powrót do listy

Piotr Korzel


Korzel

Piotr

Konstanty

00.00.1899

Uzda

ihumeński

mińska

Polak

dyżurny

Rybackoje

bezpartyjny

Areszt

28.08.1937

Wyrok

12.10.1937

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-6-9-11 kk RFSRR

Śmierć

17.10.1937

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci: 1937-1938