Powrót do listy

Adam Korzun


Korzun

Adam

Ludwik

00.00.1878

Plasowicze

lidzki

wileńska

Leningrad

Polak

bezpartyjny

Areszt

02.08.1937

Wyrok

22.09.1937

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-10-11 kk RFSRR

Śmierć

29.09.1937

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci: 1937-1938