Powrót do listy

Marian Barkowski


Barkowski

Marian

Walenty

00.00.1892

Polska

Chabarowsk

Polak

robotnik

Chabarowska baza paliwowa

Chabarowsk

Areszt

26.12.1937

Wyrok

18.07.1938

Kolegium Specjalne przy NKWD ZSRR

art. 58-10 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

10.08.1938

Chabarowsk

Rehabilitacja

21.06.1989

Prokuratura Kraju Chabarowskiego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Chabarowskiego\P-97746