Powrót do listy

Maria Korosińska


Korosińska

Maria

Stefan

00.00.1901

grodzieńska

Arbuzowka

pawłowski

Polka

członek kołchozu

Areszt

03.01.1938

Wyrok

23.03.1938

Kolegium Specjalne przy NKWD ZSRR

art. 58-2, 10, 11

najwyższy wymiar kary

Śmierć

10.04.1938

Barnauł

Rehabilitacja

10.03.1958

Trybunał Wojskowy Syberyjskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Ałtajskiego