Powrót do listy

Wincenty Korsak


Korsak

Wincenty

Andrzej

00.00.1874

Sadkowszczyzna

wietryński

witebska

Rybaki

uszacki

witebska

Polak

analfabeta

kołchoźnik

Areszt

08.08.1938

Wyrok

30.09.1938

trójka

art. 68 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

11.10.1938

Rehabilitacja

04.09.1989

Prokuratura Wojskowa Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego