Powrót do listy

Wincenty Kos


Kos

Wincenty

Antoni

00.00.1883

Rzecniów

iłżecki

Wiesiełowo

lepelski

witebska

Polak

niepełne podstawowe

kołchoźnik

Areszt

23.08.1937

Wyrok

11.12.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 72, 76 kk BSRR - działalność w POW

najwyższy wymiar kary

Śmierć

19.01.1938

Orsza

Rehabilitacja

09.10.1989

Prokurator Obwodu Witebskiego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego