Powrót do listy

Piotr Kosarzewski


Kosarzewski

Piotr

Adam

00.00.1878

Plino

uszacki

Uljaszowo

uszacki

witebska

Polak

analfabeta

kołchoźnik

Areszt

05.12.1937

Wyrok

03.01.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

19.01.1938

Orsza

Rehabilitacja

13.03.1989

Prokuratura Wojskowa Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego