Powrót do listy

Stanisław Kosior


Kosior

Stanisław

Wincenty

00.00.1889

Węgrów

siedlecki

Moskwa

Polak

niższe

deputowany do Rady Najwyższej ZSRR

członek WKP(b)

Areszt

03.05.1938

Wyrok

26.02.1939

Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

szpiegowsko-powstańcza i dywersyjna działalność na Ukrainie, kontakty z POW.

Śmierć

26.02.1939

Moskwa, Cmentarz Doński

Rehabilitacja

14.03.1956

Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Moskwa, spisy rozstrzelanych - Krematorium Dońskie