Powrót do listy

Julian Kostecki


Kostecki

Julian

Franciszek

00.00.1880

Bojary

wileńska

Połozowo

kriwoszeiński

tomska

Polak

podstawowe

kołchoźnik

bezpartyjny

Areszt

24.06.1938

Wyrok

04.10.1938

polska kontrrewolucyjna organizacja nacjonalistyczna

rozstrzelanie

Śmierć

18.10.1938

Rehabilitacja

08.04.1958

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego