Powrót do listy

Stefan Kotowicz


Kotowicz

Stefan

Maciej

00.00.1899

Osinowka

witebski

Witebsk

witebski

witebska

Polak

podstawowe

pracownik kolei

Witebsk

Areszt

28.07.1938

Wyrok

07.10.1938

trójka

art. 68, 71, 76 kk BSRR - członek POW

najwyższy wymiar kary, konfiskata majątku

Śmierć

15.11.1938

Rehabilitacja

29.01.1959

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\7918-P