Powrót do listy

Leontyn Koczyński


Koczyński

Leontyn

Leontyn

00.00.1913

Nowo-Nikołajewsk

akmolińska

Ziłowo

czernyszewski

czytyjska

Polak

strzelec

Areszt

17.12.1937

Wyrok

13.06.1938

Kolegium Specjalne przy NKWD ZSRR

art. 58-1a kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

09.07.1938

Rehabilitacja

02.11.1989

Prokuratura Obwodu Czytyjskiego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Czytyjskiego