Powrót do listy

Nina Bartaszewicz


Bartaszewicz

Nina

Felicjan

00.00.1906

Mińsk

Tomsk

Polka

wyższe

nauczycielka

bezpartyjny

Areszt

07.06.1938

Wyrok

19.10.1938

polska kontrrewolucyjna organizacja nacjonalistyczna

rozstrzelanie

Śmierć

15.11.1938

Rehabilitacja

05.05.1961

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego