Powrót do listy

Ignacy Koszelski


Koszelski

Ignacy

Włodzimierz

00.00.1905

Suchorieczje

tomski

Suchorieczje

tomski

tomska

Polak

podstawowe

kołchoźnik

bezpartyjny

Areszt

08.02.1938

Wyrok

22.04.1938

polska kontrrewolucyjna organizacja nacjonalistyczna

rozstrzelanie

Śmierć

28.05.1938

Rehabilitacja

08.08.1958

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego