Powrót do listy

Antoni Koszko


Koszko

Antoni

Józef

00.00.1889

Zamostie

wietryński

Zamoszje

wietryński

witebska

Polak

leśnik

Farino

Areszt

21.02.1938

Wyrok

26.05.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68, 71 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

05.06.1938

Rehabilitacja

30.08.1961

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\11038-P