Powrót do listy

Apolinary Koszko


Koszko

Apolinary

Adam

00.00.1906

Płotki

lepelski

witebska

Lepel

lepelski

witebska

Polak

niepełne średnie

księgowy

Areszt

31.10.1937

Wyrok

11.12.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68 kk BSRR - szpiegostwo

najwyższy wymiar kary

Śmierć

19.01.1938

Orsza

Rehabilitacja

19.03.1959

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\5104-p